Regulamin dotyczący korzystania z rabatów procentowych (%) w sklepie

 

A. Uwagi ogólne:

 

1. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy ani usługi "płatność przy odbiorze". Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.
2. Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia. Stara cena (przekreślona) nie jest ceną aktualną.

3. Otrzymany rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

 

B. Wyróżniamy 2 rodzaje rabatów:


1) Rabat stały przyznawany za PDKi.

 • Jest to rabat, który otrzymują automatycznie wszystkie zamówienia składane na konto, które ma przyznany rabat na zamówienie wynikający z PDK. Rabat na zamówienie zaczyna się od 5 poziomu PDK wartością 4%. Z każdym kolejnym poziomem wartość rabatu rośnie.
 • Rabat ten jest nierozerwalnie powiązany z poziomem PDK, na którym znajduje się konto. Konto zmieniając poziom uzyskuje coraz większy rabat, ale ważność punktów PDK wynosi 300 dni.

 

2) Rabat jednorazowy (indywidualny)

 • Rabat nie jest imienny, jest on na okaziciela. Można go przekazać innej osobie.
 • Rabat w formie kodu rabatowego przyznawany indywidualnie jest jednorazowy.
 • Rabat raz przypisany do zamówienia nie może być z niego usunięty. 
 • Rabat może obejmować wszystkie produkty w sklepie lub produkty z wybranej kategorii.
 • W przypadku anulowania zamówienia rabat przepada - nie można go wykorzystać w innym zamówieniu.
 • Wysokość rabatu (np. 5%) informuje jaki procent wartości całego zamówienia (brutto) zostanie od niego odjęty po przypisaniu rabatu do danego zamówienia (np. 5% oznacza, że za produkty (znajdujące się w zamówieniu) o wartości np. 193zł trzeba będzie zapłacić 183,35zł)
 • Rabat jednorazowy ma swój okres ważności. Jeśli rabat straci swoją ważność, nie może już zostać wykorzystany. Nie należy się też za niego żadna rekompensata.
 • Rabat jednorazowy łączy się z rabatem z PDKów, ale rabaty jednorazowe nie łączą się ze sobą - nie ma możliwości wpisania dwóch kodów rabatowych do jednego zamówienia.
 • Nie ma możliwości uzyskania jednego większego kodu rabatowego w sytuacji posiadania dwóch (lub więcej) mniejszych kodów jednorazowych.
 • Sposoby uzyskania jednorazowego kodu rabatowego:
  • Urodzinowy Kod Rabatowy - kod ten jest wysyłany na e-mail przypisany do klienckiego konta sklepowego, przy którym podana jest data urodzin. Kod wysyłany jest tydzień przed podaną datą urodzin, raz w roku i jest ważny przez 2 tygodnie.  Wysokość rabatu to 5%. Aby dostać taki rabat należy zapisać się do newslettera i zaznaczyć dział "Promocje".
  • Konkursy, turnieje, konwenty itp. - REBEL.pl przekazuje jednorazowe kody rabatowe organizatorom różnych imprez, gdzie są one rozdawane np. jako nagrody.


3) Rabat wielorazowy

 • Jest to kod rabatowy udostępniony publicznie - na stronie sklepu, na Facebooku i innych miejscach, z których każdy użytkownik ma możliwość pobrania go.
 • Rabat wielorazowy funkcjonuje jak rabat jednorazowy.


C) Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty jednorazowe:

 

 • W przypadku wydzielenia produktu z zamówienia, któremu został przyznany rabat, wydzielony produkt zachowuje swoją obniżoną cenę.
 • Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia.
 • Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat zostaną dodane nowe produkty, również otrzymają one rabat, o ile można było te produkty zamówić w momencie składania zamówienia. Nie ma możliwości przyznania rabatu produktowi, którego nie można było zamówić w momencie składania zamówienia, bez względu na przyczynę.
 • Nowe produkty dodawane do zamówienia z rabatem otrzymują również rabat jednorazowy, ale tylko przez 7 dni od daty złożenia zamówienia.Po upływie 7 dni można nadal dokładać produkty do zamówienia, otrzymają one ewentualny rabat z PDK, ale już nie rabat jednorazowy.
 • Wszystkie zamówienia powstałe przy wydzielaniu produktu z rabatem otrzymują ewentualny, przynależy do konta rabat stały, aktualny w momencie tworzenia pierwotnego zamówienia.

 

 

D) Postępowanie z zamówieniami, które zawierają rabaty wielorazowe:

 

 • W przypadku wydzielenia produktu z zamówienia, któremu został przyznany rabat, wydzielony produkt zachowuje swoją obniżoną cenę.
 • Rabat zostaje przy oryginalnym zamówieniu, nie może być przeniesiony do innego zamówienia.
 • Jeśli do złożonego już zamówienia zawierającego rabat wielorazowy zostaną dodane nowe produkty, nie otrzymają one rabatu, chyba że termin ważności rabatu jeszcze nie upłynął.
 • Tylko te produkty, które rabat pierwotnie obejmował, mogą uzyskać rabat w momencie dodawania produktu do istniejącego już zamówienia. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2011r.


© 2003-2020 REBEL.pl
sklep@rebel.pl